Välkommen till min privata hemsida för VW Dokumentation. Jan Thorn

Home / Typ 3 Förgasarinställning

Förgasarinstäliningsvärden och munstycksutrustning, Typ 3

Typ 3/ Enförgasarmotor

Motor 1500 cm3
Förgasartyp 32 PHN 32 PHN-1 32 PHN-2
Reservdelsnummer 311 129 025 B1) 311 129 025 A1) 311 129 025 D2)/027 A8) 311 129 027 H
Kännemärke för  6 V - - VW 1-1 3) VW 1-3 -
12 V - - VW 2-1 3) VW 2-3/4 VW 244-19)
Fr.o.m. motornummer   0 000 001 0 084 752 0 220 137 0 319 841 K 0150 001
Halsring Ø mm 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Huvudmunstycke   137,5 132,5 127,5 130 130
Emulsionsmunstycke   125 115 115 115 115
Tomgångsmunstycke   g 454)5) g 454) g 454) g 504) -
Tomgångsluftkanal   - - - - 1,4
Accelerationsmunstycke Ø mm 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Anrikningsmunstycke Ø mm 1,05 0,7 0,7 0,7 0,7
Blandningsrör Nr 48 48 48 48 48
Flottörventil Ø mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Flottörvikt g 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Pumpkapacitet cm3/slag 0,9-1,26) 0,9-1,2 0,9-1,2 0,8-1,07) 0,8-1,07)
Gasspjällets spaltmått mm 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9

Anmärkningar
1) Som reservdel: 311 129 025 D (VW 1-3)
2) Även för Typ 124 utan varvtalsregulator (förgasare 32 PHN-1 för Typ 124 A, se sidan 49, anmärkning 3)
3) Följande märkning fr.o.m. förgasare nr 238 225 pä grund av ändrat läge för undertryckskanal: VW 1-2 ( 6V) och VW 2-2 (12V)
4) Med elektromagnetiskt tomgångsmunstycke
5) Ungefär från motornr 0 013 600 till 0 014 474: g 50
6) För 311 129 025 B: 1,2-1,5
7) Justerbar
8) Insats 12V-system
9) Byggs om pä bilar med 6V-system


Typ 3/ Tvåförgasarmotor

Motor 1500 cm3 1600 cm3 Automatic
Förgasartyp  32 PDSIT-2/ -31)  32 PDSIT-2/ 31)  32 PDSIT-2/ -31)
Ritningsnummer 341 129 025/0261) 341 129 025 A/026 A1) 341 129 025 B/026 B1) 341 129 027 C/028 C1) 311 129 027 D/028 D 311 129 027 F/028 F 311 129 027 B/028 B 311 129 027 G/028 G
Kännemärke för 6V VW5-1 eller -2 VW26-1/VW27-1 VW40-1/VW41-1 -2) -2)     - -
VW6-2 eller -3
12V VW24-1 eller -2 VW35-1/VW36-1 VW42-1/VW43-1 VW 98-1/VW 99-1 VW 118-1/VW 119-1  VW 225-1/VW 229-1 VW 191-2/VW 192-1  VW 230-1/VW 231-1
VW25-1 eller -2
Fr.o.m. motornummer   0 255 001 0 633 331 T 0 000 001 T 0 244 544 T 0 576 724 T 0 690 001 T 0 463 930 T 0 690 002
Halsring         v. förg h. förg v. förg h. förg v. förg. h. förg v. förg. h. förg.  v. förg.  h. förg.
Ø mm 21,5 23 23 24 24 24 24 24
Huvudmunstycke   x 125 x 135 x 130 x 132,5 X 130 x 132,5 x 130 x 130 x 127,5 x 13013) x 127,513) x 130 x 127,5
Emulsionsmunstycke   180 180 240 150 120 150 120 155 120 155 120 155 120
Tomgängsmunstycke   g 45 g 45 g 453) g 503) 50 - 50 -
Kanal för tomgångsluftmunstycke   - - - - - 135 - 135
Insprutningsrör för accelerationspump Ø mm 0,54) 0,55) 0,54) 0,56) 0,5 - 0,56) -
Anrikningsmunstycke Ø mm 0,97) 0,88) 0,85) utgår utgår - utgår -
Flottörventil Ø mm 1,29) 1,2910) 1,2910) 1,2911) 1,211 1,2911) 1,211 1,2911)
Flottörvikt g 7,3 7,3 7,3 7,3 7 7 7 7
Pumpkapacitet cm3/slag 0,35-0,55 0,35-0,55 0,35-0,5512) 0,35-0,5512)  0,35-0,55 0,3-0,45 0,25-0,40 0,25-0,4
Returventil för accelerationspump   - - - - - - - 0,3
Gasspjällets spaltmått mm 0,60-0,65 0,60-0,65 0,60-0,65 0,60-0,65 0,60-0,65 0,7 0,60-0,65 0,9

Anmärkningar
1) Vänster/höger (vänster förgasare med undertrycksuttag för fördelare)           
2) Förgasare för 6 V system leveras inte som reservdel. Vid behov byggs 12 V förgasare om till 6 V           
3) Med elektromagnetiskt tomgångs-munstycke. Avstånd från accelerationsmun-styckets mitt till förgasarens delningsplan:           
4) 12 mm
5) 15 mm
6) 9 mm
7) 9,5 mm
8) 10,5 mm
9) Med dämpningskula
10) Packning 1,5 mm tjock
11) Packning 0,5 mm tjock
12) Mellersta saxpinneläget
13) Med höjdkompensator